Smith Mountain Lake/ Moneta Library

13641 Moneta Road, Moneta, Virginia 24121

13641 Moneta Road, Moneta, Virginia 24121